Podaj hasło przesłane SMSem
Masz już konto? >> Zaloguj się <<

REGULAMIN REJESTRACJI

 

Rejestracja na wybrane wydarzenia Nocy Naukowców składa się z 2 KROKÓW: założenie internetowego konta wraz z wyborem  wydarzeń oraz ustawienie się do kolejki. Odbędą się 2 tury rejestracji. W każdej turze można zdobyć bilety na wybrane wydarzenia Nocy Naukowców. W sumie (w obu turach) można otrzymać maksymalnie 3 bilety na wybrane wydarzenia. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dot. procesu rejestracji.

1 TURA

KROK 1:  założenie konta przez użytkownika oraz określenie preferencji

 • Aby założyć konto, należy wejść na stronę www.rejestracja.poznan.nocnaukowcow.pl w dniach od 10 września do 16 września do godziny 20:00a następnie podać adres e-mail oraz nr telefonu (podany adres e-mail oraz podany nr tel mogą zostać wykorzystane do założenia tylko jednego konta).
 • Użytkownik otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik otrzyma wiadomość SMS na podany wcześniej nr telefonu z hasłem do swojego konta.
 • W przypadku nieotrzymania SMS-a z hasłem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: nocnaukowcow.rejestracja@man.poznan.pl.
 • Po zalogowaniu się na swoje konto (podając swój adres e-mail oraz hasło), użytkownik może określić maksymalnie 15 preferencji, czyli wydarzeń, w których chce wziąć udział.
 • Użytkownik określa godziny oraz minimalną i maksymalną ilość miejsc na dane wydarzenie, które go interesuje.
 • Każdej godzinie danego wydarzenia towarzyszy informacja o bieżącym zainteresowaniu.
 • Należy mieć na uwadze, że im większe zainteresowanie towarzyszy danemu wydarzeniu, tym mniejsza będzie szansa na ostateczne zdobycie biletów, po ustawieniu się do kolejki.
 • Warto pamiętać, że im więcej wybranych wydarzeń i możliwych godzin oraz im mniejsza ilość biletów w ramach jednego wydarzenia, tym większa szansa otrzymania biletów.
 • Wydarzenia wybrane przez użytkownika pojawiają się na liście preferencji w koszyku, gdzie mogą być dalej edytowane.
 • Użytkownik może otrzymać bilety na maksymalnie 3 wydarzenia spośród wybranych preferencji. Użytkownik określając kolejność preferencji w koszyku ustawia priorytet, które wydarzenia interesują go bardziej, a które mniej. Priorytet dla preferencji można zmieniać poprzez przesuwanie wydarzeń w górę oraz w dół na liście preferencji w swoim koszyku. Im wyżej dane wydarzenie jest na liście w koszyku, tym ma wyższy priorytet (otrzymanie biletów na to wydarzenie interesuje nas bardziej).
 • Listę preferowanych wydarzeń można edytować do dnia 16 września do godz. 20:00.
 • Po dokonaniu wyboru wydarzeń należy zapisać aktualny stan w koszyku, klikając na przycisk ZAPISZ SWÓJ WYBÓR.

 

KROK 2: ustawienie się w kolejce

 • 18 września o godzinie 12:00 należy wejść na swoje konto w celu ustawienia się w kolejce chętnych na bilety, podając swój adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk USTAW SIĘ W KOLEJCE. Im szybciej użytkownik ustawi się w kolejce, tym większa szansa na otrzymanie biletów. Obowiązuje zasada: ‚Kto pierwszy ten lepszy’.
 • Zamknięcie kolejki nastąpi 18 września o godz. 20:00.
 • Jeśli użytkownik nie ustawił się do kolejki do czasu jej zamknięcia, jego preferencje zostaną usunięte.
 • W ciągu kolejnych 24 godzin od momentu zamknięcia kolejki, wybrani użytkownicy otrzymają bilety na max. 3 wybrane wydarzenia, które będą się znajdować w zakładce „MOJE BILETY” na koncie użytkownika.

 

2 TURA

Dodatkowa tura rezerwacji biletów

 • Aby zwiększyć szanse otrzymania biletów na pozostałe wydarzenia, zostanie uruchomiona druga tura rezerwacji na pozostające w puli wydarzenia. Użytkownik ponownie bierze udział w 2 powyższych etapach rejestracji – określenie preferencji oraz ustawienie się do kolejki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik otrzymał już 3 bilety w 1 turze, nie będzie mógł uzyskać dodatkowych biletów w 2 turze. Jeśli zaś uzyskał 2 bilety w 1 turze, w 2 turze będzie mógł otrzymać 1 dodatkowy bilet (w sumie 3). Jeśli otrzymał w 1 turze 1 bilet, w drugiej turze będzie mógł otrzymać 2 bilety (w sumie 3).
 • Aby wziąć udział w dodatkowej turze rezerwacji biletów, użytkownik korzysta z wcześniej założonego konta lub zakłada konto (jeśli nie brał udziału w 1 turze). Nie ma potrzeby ponownego zakładania konta w drugiej turze.
 • Od 20 września do 23 września do godz. 20:00 będziesz mógł wybrać inne wydarzenia na swoim koncie, a dnia 25 września o godz. 12:00 zaloguj się na swoim koncie i ponownie ustaw się w kolejce. Obowiązuje ta sama zasada jak wcześniej – ‚kto pierwszy ten lepszy’.
 • Zamknięcie kolejki nastąpi 25 września o godz. 20:00.
 • W ciągu kolejnych 24 godzin od momentu zamknięcia kolejki, wybrani użytkownicy otrzymają bilety na max. 3 wybrane wydarzenia, które będą się znajdować w zakładce „MOJE BILETY” na koncie użytkownika.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Bilety należy wydrukować i zabrać ze sobą na Noc Naukowców.
 • Bilety nie są imienne i umożliwiają udział w wydarzeniu podanej na nich liczby osób.
 • Opiekunowie biorący aktywny udział lub zajmujący miejsce siedzące również podlegają rejestracji, chyba, że organizator określił inną zasadą w programie wydarzeń.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia poszczególnych etapów rejestracji, publikując informację na stronie www.poznan.nocnaukowcow.pl oraz/lub na profilu facebook Nocy Naukowców.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zawartych w tym serwisie jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ICHB PAN), adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować mailowo, pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (dalej „ICHB PAN”) z siedzibą w (61-704) Poznań, ul. Noskowskiego 12/14, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

IChB PAN przetwarzać będzie następujące dane:

 1. adres e-mail,
 2. nr telefonu

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z Państwa udziałem w procesie rejestracji na wydarzenie „Noc Naukowców”. Wycofanie zgody oznacza niemożność uczestniczenia przez Państwa w wydarzeniu.

Powyższe dane przechowywane w bazach danych serwisu rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl oraz  przetwarzane są w celu:

 • utworzenia konta użytkownika, co jest konieczne w celu dokonania procesu rejestracji na wydarzenie „Noc Naukowców” w serwisie rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl.
 • przeprowadzenia procesu rejestracji w tej i kolejnych edycjach wydarzenia Noc Naukowców.

Dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże usunięcie danych może nastąpić jedynie w przypadku rezygnacji z Państwa uczestnictwa w procesie rejestracji na wydarzenie Noc Naukowców. W przypadku, jeżeli uznają Państwo, że IChB PAN przetwarza Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01.

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. ICHB PAN nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ICHB PAN.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości. Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, takich jak: adres e-mail oraz nr telefonu w bazach danych serwisu rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl.